Stichting Uitgeverij Rhemaprint

de brief aan de HebreeŽn
beknopte kanttekeningen door J.E. van den Brink

 
vorige pagina volgende pagina

Voorwoord


 
 

Deze korte toelichting op de brief aan de HebreeŽn wil een hulp zijn bij de bijbelstudie. Zij is ontstaan in de praktijk van mijn leven als voorganger. In onze gemeente worden iedere week in verschillende omliggende plaatsen zeven bijbelstudies/bidstonden gehouden. Deze bijeenkomsten worden door de oudsten geleid. Ten behoeve van hen schrijven mijn vrouw en ik in het weekeinde een korte uitleg van de stof die behandeld zal worden. Wij doen dit reeds vele jaren lang. Op deze wijze bestudeerde de gemeente vers voor vers de brieven van de apostelen. De resultaten hiervan zijn merkbaar in een flinke bijbelkennis en in de eenheid van geloven bij de leden.

Op verzoek van broeders buiten onze gemeente geef ik deze studies nu in boekvorm uit. Hier vindt u dan de toelichting op de brief aan de HebreeŽn. Ik verheug mij erin dat velen bij het lezen en herlezen nieuwe inzichten zullen ontvangen, doordat de weg des heils nauwkeuriger uitgelegd wordt. Hoewel wij ons van andere commentaren op de hoogte stelden, konden wij die voor deze exegese niet gebruiken. Wij waren verplicht een eigen weg te gaan. De bedoeling was om door gebruikmaking van de sleutels van het Koninkrijk der hemelen de gedachten van God met de mens en diens plan met de ganse schepping, helder naar voren te brengen, zoals ook de apostel het bedoelde.

In deze brief wordt duidelijk de nadruk gelegd op de verschillen tussen het oude en het nieuwe verbond, tussen de schaduw en de werkelijkheid. Het was eenmaal een troostboek voor de joden die christen waren geworden en die mochten weten dat zij door middel van de gemeente aan een beterverbond deel gekregen hadden. Opmerkelijk is dat in dit boek niet gesproken wordt over het herstel van het oude bondsvolk, maar het toont des te duidelijker aan, hoe de werkelijkheid ver uitgaat boven de schaduw en hoe het betere, nieuwe verbond dat in de geestelijke wereld functioneert, het mindere, oude verbond dat aan de aarde verbonden was, vervangen heeft.

Moge deze studie ook de lezer in de sfeer van het Koninkrijk Gods brengen.

Gorkum, juni 1972, de schrijver

 
vorige pagina terug volgende pagina