Stichting Uitgeverij Rhemaprint

de brieven van Petrus
door J.E. van den Brink

 
vorige pagina volgende pagina

Inleiding II Petrus


 

Wanneer we hoofdstuk 3:1 lezen, blijkt dat deze tweede brief van Petrus aan dezelfde mensen geschreven werd als de eerste. Ook heeft hij dezelfde strekking, namelijk om de gelovigen te vermanen standvastig te blijven en het pad der waarheid en der gerechtigheid niet te verlaten. De apostel spreekt over de herschepping als een glorierijke toekomst, maar ook over de grote afval in het laatste der dagen.

Dan zullen spotters en Schriftverdraaiers de leiding in de kerk hebben. Hun gruwelijke levenswandel en hun verfoeilijk denken worden uitvoerig getekend. Voor Petrus is de ondergang van de eerste wereld door water, een beeld van de demonische vuurzee die in de eindtijd over de aarde zal komen. Schriftgedeelten die hiermee overeenstemmen, vinden we in 2 Thessalonicenzen, in 1 en 2 Timotheüs, in Judas en in Openbaring. Het ware volk van God zal dan evenwel onberispelijk worden en het eeuwige Koninkrijk Gods beërven.

 
vorige pagina terug volgende pagina