Stichting Uitgeverij Rhemaprint

Het Koninkrijk der Hemelen
Door J.E. van den Brink

 
vorige pagina volgende pagina

WOORD VOORAF


 

Bij de eerste editie 


Onze Heer reisde door Galiléa, Samaria en het Joodse land, predikende het Koninkrijk der hemelen. Hij deed dit aan de hand van gelijkenissen, en zonder gelijkenissen sprak Hij niet tot de scharen. Maar aan zijn discipelen verklaarde de Meester zijn parabelen. Een enkele uitleg is in de evangeliën voor ons opgetekend, en daaruit kunnen wij zien, wat de Heer bedoelde als Hij in beelden sprak.

Van vele gelijkenissen is evenwel geen toelichting bewaard gebleven. Naar analogie van de verklaringen van Jezus in de evangeliën en vanuit de kennis van het Koninkrijk der hemelen die de apostelen ons deden toekomen, heb ik getracht licht te werpen op de gelijkenissen in Mattheüs 13. Daartoe was het noodzakelijk eerst deze verhalen in hun natuurlijke betekenis te verstaan, ten einde ze daarna te transponeren in hun geestelijke werkelijkheid. Ik noemde deze verklaring daarom: "De geestelijke wereld in gelijkenissen".

Jezus beloofde zijn discipelen dat zij de hemel zouden zien geopend. Dit boekje levert een bijdrage om de waarheid van de onzienlijke wereld te leren verstaan door het hanteren van de sleutels van het Koninkrijk der hemelen.

Ik weet dat deze inzichten aangaande de onzienlijke wereld de gedachten van velen hebben veranderd, vernieuwd en verrijkt. Ik bid dat ook door dit boekje bij vele lezers de geestelijke ogen zullen geopend worden, opdat zij de realiteit van de wereld die het onderwerp van de prediking van Jezus was, mogen verstaan.

Gorinchem, januari 1973

 

Bij de tweede editie 


Het is nu vijftien jaar geleden dat dit boek verscheen onder de titel: De geestelijke wereld in gelijkenissen. Onze Heer predikte het Koninkrijk der hemelen aan de hand van gelijkenissen - "en zonder gelijkenissen sprak Hij niet tot de scharen". Maar aan zijn discipelen verklaarde de Meester zijn parabelen. Een enkele uitleg is in de evangeliën voor ons opgetekend, en daaruit kunnen wij zien, wat de Heer bedoelde als Hij in beelden sprak.

Van vele gelijkenissen is evenwel geen toelichting bewaard gebleven. Naar analogie van de verklaringen van Jezus in de evangeliën en vanuit de kennis van het Koninkrijk der hemelen die de apostelen ons deden toekomen, heb ik getracht licht te werpen op de gelijkenissen in Mattheüs 13. Daartoe was het noodzakelijk eerst deze verhalen in hun natuurlijke betekenis te verstaan, ten einde ze daarna te transponeren in hun geestelijke werkelijkheid.

Jezus beloofde zijn discipelen dat zij de hemel zouden zien geopend. Dit boekje bedoelt een bijdrage te leveren om de waarheid van de onzienlijke wereld te leren verstaan.

Vandaar dat het als nieuwe titel meekreeg: Het Koninkrijk der hemelen. Ik bid dat door dit boekje bij vele lezers de geestelijke ogen zullen geopend worden voor de realiteit van de wereld die het onderwerp van de prediking van Jezus vormde.

Gorinchem, november 1988

J.E. v.d. Brink

 
vorige pagina terug volgende pagina