Stichting Uitgeverij Rhemaprint

Jacobus
Door J.E. van den Brink

 
vorige pagina volgende pagina

Woord vooraf
 

Het is mij een vreugde om na de kanttekeningen bij de Openbaring, de Romeinen en de HebreeŽn, nu ook de brief van Jacobus te mogen toelichten. De broeder des Heren behandelt vele problemen uit het praktische gemeenteleven en bij de oplossing ervan gaat hij ervan uit dat God een goede God is, die volkomen staat buiten alles wat de bijbel duister en kwaad noemt. We worden bepaald bij de Heer, 'die het recht der armen, der verdrukten gelden doet'. Jacobus roept zijn medechristenen op om nauwkeurig te leven, niet ondoordacht te spreken, niet te jagen naar rijkdom en eer, en te bidden om hemelse wijsheid.

Hoewel er in deze brief slechts twee heenwijzingen zijn naar Jezus Christus en er niet gesproken wordt over zijn vleeswording, zijn lijden, sterven en opstanding, noch over de verzoening der zonden, valt dit kostelijke bijbelboek toch niet onder de oudtestamentische canon. maar heeft het terecht een plaats gekregen bij de nieuwtestamentische geschriften.

Van harte geloven wij ook in de volle evangelieprediking van Jacobus, wanneer deze schrijft over de dienst der genezing en duidelijk de weg wijst die zieke leden hebben te gaan. Ik aanvaard van ganser harte dat Jacobus 5:14 in onze tijd nog relevant is en dit zal blijven voor ieder die gewend is zich te buigen voor het gezag van Gods Woord.

Ook ben ik blij met de heldere uiteenzetting die deze schrijver geeft over de vroege en de spade regen, die de gemeente tot haar volheid zullen brengen. De aandachtige lezer konit onder beinvloeding en onder bekoring van de hemelse wijsheid van jacobus. Zijn zendbrief is waard om hem persoonlijk te bestuderen, maar ook om op bidstond en op bijbelstudie gezamelijk te bespreken, want hij bestrijkt vele facetten van het christelijke leven en belicht ze met de zienswijze die van boven is. In de bijbelbesprekingen van onze eigen gemeente heb ik de zegen ervan ervaren en ik hoop en bid dat deze toelichting bij het lezen nog velen mag opbou-wen en versterken in hun geloof.

Gorinchem, februari 1974

De schrijver

 
vorige pagina terug volgende pagina