Start Nieuws Help Rhemaprint logo
Interactie Stichting
Bestellen
  >Doelstelling
 >Adresgegevens
 >Bestuur
 >Geschiedenis
 >Website
 >Disclaimer

Informatie over
Stichting Uitgeverij Rhemaprint


Doelstelling

Stichting Uitgeverij Rhemaprint heeft als doel het verspreiden van het evangelie van Jezus Christus in geschreven vorm. De uitgaven zijn gericht op bijbelstudie, met oog op verdieping van het geestelijk leven.


Adresgegevens

Stichting Uitgeverij Rhemaprint
Nassaustraat 6
2983RH Ridderkerk
e-mail: redaktie@rhemaprint.nl
website: http://www.rhemaprint.nl/
Bankrekeningnummer NL95RABO0126873763
t.n.v. Stichting Uitgeverij Rhemaprint
KVK 41118415


Bestuur:

Hans Bronsveld, voorzitter
Jeroen Spijk, penningmeester
Peter Winterberg, secretaris
Tea van Steenis-van den Brink, bestuurslid


Geschiedenis

Rhemaprint is de voortzetting van stichting Kracht van Omhoog. Het gelijknamige tijdschrift verscheen tussen 1937 en 1995 en was lange tijd een toonaangevend blad binnen de pinksterbeweging. Het stond jarenlang onder redactie van broeder J.E. van den Brink. Van zijn hand verschenen meer dan 20 boeken en brochures, waaronder diverse tekst-voor-tekst verklaringen bij de Bijbel. In 1956 werd Stichting Kracht van Omhoog opgericht. Eind jaren 60 beleefde KvO hoogtijdagen als uitdrager van het “volle evangelie”. Tussen 1982 en 1995 was Peter Bronsveld eindredacteur. Van hem verscheen de serie “Basisstudies”. In 1995 werd de uitgave van het blad na 58 jaargangen gestaakt. De activiteiten werden voortgezet onder de naam Stichting Uitgeverij Rhemaprint. Ank Bronsveld was voorzitter van 1995 tot 2013.
Lees meer...


Website Rhemaprint en Kracht van Omhoog

De website van Rhemaprint ging van start in juli 2001. Met het opzetten van deze Internetsite werden de uitgaven van Kracht van Omhoog, en met name de geschriften van broeder J.E. van den Brink, beschikbaar in digitale vorm en toegankelijk voor een veel groter publiek.
Deze lektuur is in de loop der jaren velen tot zegen geweest. De soms wat ouderwetse schrijfstijl en de hoge kosten stonden heruitgave in gedrukte vorm in de weg. In digitale vorm blijft het interessante leesstof voor wie zijn kennis wil verdiepen over het evangelie van het Konkinrijk der Hemelen.
In 2009 werd een tweede website opgezet, Krachtvanomhoog.nl, waarop alle jaargangen van het tijdschrift zijn in te zien.
Het bestuur is dankbaar aan allen die in de loop van de tijd aan de totstandkoming van deze websites hebben bijgedragen. Er is veel tijd besteed aan het scannen, corrigeren en opmaken van de tekst.


Disclaimer

De op deze site opgenomen teksten vormen niet altijd een weergave van de inzichten van de redactie van Rhemaprint.

 

Start   Interactie   Bestellen   Nieuws   Stichting   Help
© 2001, Rhemaprint