Start Nieuws Help Rhemaprint logo
Interactie Stichting
Bestellen
  > J.E. van den Brink
 > P. Bronsveld

 >Stichting

J.E. van den Brinkfoto: J.E. van den Brink en zijn echtgenote A. van den Brink voor den Dag

Johannes Emmanuël van den Brink werd op 6 februari 1909 te Haarlem geboren. Als kind van gelovige ouders had hij reeds op jeugdige leeftijd veel belangstelling voor Gods Woord. Hij volgde een opleiding aan de Christelijke Kweekschool te Dordrecht en was jarenlang werkzaam bij het christelijk onderwijs. Als meelevend lid van de gereformeerde kerk was hij aktief in het evangelisatiewerk.
Door gedegen bijbelonderzoek begon Van den Brink te twijfelen aan de gereformeerde leer en ging hij zich bewegen in evangelische kringen. Hier werd hij voorvechter van de “maranathaleer”. Na veel studie en gebedsstrijd kwam hij tot het inzicht, ook deze leer te moeten los laten. Zijn grote liefde voor Gods Woord bracht hem ertoe steeds intensiever te zoeken naar de volle waarheid Gods.
Nadat Van den Brink in 1936 gedoopt werd in de Heilige Geest, kwam hij op de weg van het “volle evangelie”. Als een van de pioniers van de Pinksterbeweging in Nederland, wordt hij door velen als autoriteit op dit terrein beschouwd.
De scrhijver was voorganger van een volle-evangeliegemeente (in Gorinchem), alsmede eindredacteur van het tijdschrift “Kracht van Omhoog”. Van de hand van J.E. van den Brink verscheen een groot aantal toelichtende verklaringen op verschillende bijbelboeken; bovendien schreef hij diverse verhelderende brochures over onderwerpen aangaande het Koninkrijk der hemelen.


P. Bronsveldfoto: P. Bronsveld

Peter Bronsveld werd in 1941 te 's Gravenhage geboren. Op 14-jarige leeftijd gaf hij zijn leven aan de Heer. In 1958 kwam hij met de Pinksterbeweging in aanraking, waarna hij op krachtdadige wijze gedoopt werd in de Heilige Geest. Daarbij ontving hij een roeping voor de dienst van de Heer. Van 1959 tot 1961 bezocht hij de Pinkster-bijbelschool Beröa in Erzhausen, Duitsland. In januari 1962 werd hij aangesteld tot voorganger van de Volle Evangelie Gemeente te Gorinchem. Tussen 1965 en 1982 deed hij, samen met zijn vrouw Ank, zendingswerk in Brazilië.
Teruggekeerd in Nederland nam hij het werk over van Br. J.E. van den Brink als eindredacteur van Kracht van Omhoog en opnieuw als voorganger van de Volle Evangelie Gemeente te Gorinchem. In 1995 overleed hij aan een ernstige ziekte.

 

Start   Interactie   Bestellen   Nieuws   Stichting   Help
© 2001, Rhemaprint