Start Nieuws Help Rhemaprint logo
Interactie Stichting
Bestellen
  >Het boek Galaten
 >pod
 >hernieuwde uitgaven
 >Online Bijbel

Nieuwsberichten


Boek Galaten nu verkrijgbaar

Kort voor zijn overlijden in 1989 was broeder J.E. van de Brink bezig met een commentaar op het boek Galaten. De hoofdstukken 1 t.m. 4 waren min of meer gereed. Hoofdstukken 5 en 6 zijn slechts in verkorte vorm aanwezig. Het manuscript is nu bewerkt en enigszins 'hertaald'. Het is nu boekvorm verkrijgbaar en te bestellen via deze website.

Uitverkochte boeken beschikbaar via POD

Verschillende uitgaven van Rhemaprint waren (bijna) uitverkocht. Toch is er regelmatig vraag naar deze boeken. Herdruk op de gebruikelijke manier is in verband met de kosten niet haalbaar. Het is nu mogelijk om boeken in kleine oplagen af te drukken door 'Printing on Demand' (POD). Dit betekent dat het boek dat u bestelt als het ware speciaal voor u wordt afgedrukt. Hiertoe werkt Rhemaprint samen met Cross Link Services BV uit Dordrecht. Inmiddels zijn nagenoeg alle uitverkochte boeken gereed gemaakt worden voor POD. Omdat het hier om een nieuwe druk gaat ligt de verkoopprijs gemiddeld iets hoger dan bij de oudere uitgaven. De (gratis) download via deze website blijft beschikbaar, maar voor wie toch graag een een boek in handen heeft is dit een uitstekende optie.

Hernieuwde uitgaven

De volgende boeken zijn inmiddels via printing on demand beschikbaar:
Het Fundament van het Geloof
Erfzonde
De betekenis van de Doop
Het geestelijk Israël
De pinksterboodschap van Joël
Het Koninkrijk der Hemelen
De Olijfbergrede
de brief van Jacobus
de brieven van Petrus
de brieven van Johannes

Commentaren voor Online Bijbel

De bijbelcommentaren van de hand van broeder van den Brink zijn nu ook beschikbaar voor gebruik bij de Online Bijbel, die in Nederland op CD-rom wordt uitgegeven door stichting Importantia. De module kan worden gebruikt in combinatie met de Online Bijbel CD-Rom of DVD.
Wie de CD-rom (nog) niet in bezit heeft kan een startpakket downloaden van de
Online Bijbel website.
De combinatie met de Online Bijbel software maakt het materiaal uitermate interessant als naslagwerk. U kunt bij een bepaalde bijbeltekst direkt het commentaar van broeder van den Brink oproepen en dat vergelijken met andere commentaren.
In één module (van 2,1 MB) beschikt u over 12 commentaren:

 • De Bergrede (Mattheüs 5-7)
 • Het Koninkrijk der Hemelen (Mattheüs 13:1-52)
 • De Olijfbergrede (Mattheüs 24-25)
 • Romeinen
 • De eerste brief aan de Corinthiërs
 • De brief aan de Efeziërs
 • De brieven aan Timotheüs
 • De brief aan de Hebreeën
 • De brief van Jacobus
 • De brieven van Petrus
 • De brieven van Johannes
 • Openbaring
  Om de module nu te downloaden klik hier.
  Voor informatie over de installatie raadpleeg de help pagina.

   

  Start   Interactie   Bestellen   Nieuws   Stichting   Help
  © 2001, Rhemaprint